На живоСъбития
Master Classics of Poker

Muck

Да хвърлите (да се откажете) от ръката си. Също така карти поставени настрани, които вече не участват в играта.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ