Nut Flush Draw

Когато една карта би ви дала най-добрия възможен флъш.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ