Nut Flush

Докато 'nut' означава най-добрата ръка възможна ръка в определен момент, 'nut flush' е най-добрия възможен флъш в рамките на една ръка.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ