Nuts

Най-добрата възможна ръка във всяка част на играта. Ръка, която не може да бъде победена.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ