Odds

Вероятността да направите ръка срещу вероятността да не я направите.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ