On the Button

Играчът, който играе последен по ред във всяка ръка. Това е позицията на дилъра (раздаващия).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ