Open-ended Straight

Четири последователни карти, за които трябва една допълнителна (последователна) карта от който и да е край, за да се направи стрейт.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ