Opener

Играч, който прави първият доброволен залог.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ