Overcard

Карта по-висока от най-високата карта на масата. Например, ако имате AQ а на флопа се на

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ