На живоСъбития
Master Classics of Poker

Pair

Две карти с еднаква стойност.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ