Passive

По скоро пасуване и плащане в ръце отколкото залагане и вдигане.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ