PocketCards

Двете раздадени ви в началато на всяка ръка карти, които можете да видите само вие.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ