Poker Face

Лице, което не показва никакви емоции или промяна в изражението.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ