Pot Limit

Това е игра, при която максимумът, който може да заложите се равнява на натрупаните към съответния момент пари на масата (pot).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ