Pot Odds

Стойността на парите на масата (pot) отнесена към стойноста (в чипове или пари), която трябва да прибавите към пота за да продължите да играете. Например, да речем че на масата има $60. Накой залага $6, така че пота вече е $66. Ще ви струва $6 да платите, така че вашите шансове (pot odds) са 11:1. Ако шансовете ви да направите най-добре ръка са поне 1 от 12, то вие трябва да платите. Pot odds се отнасят също така и за проекто ръце. Да предлоложим, че играете за nut flush и остава една карта за раздаване. В този случай шансът ви да направите nut flush е 4:1. Ако ви струва $8 да платите залог то на масата трябва да има $32 (включително най-последния залог) за да бъде оправдано вашето плащане.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ