На живоСъбития
Master Classics of Poker

Preflop

Термин отнасящ се до залог или ситуация преди флопа.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ