На живоСъбития
Master Classics of Poker

Quads

Четири еднакви карти.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ