Quitting Time

Съгласувано време за приключване на покер игра (Curfew).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ