Re-buy

Стойността в чипове, която играчът заплаща за да прибави фиксиран брой чипове към своя стак по време на турнир.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ