WSOP 2018
2018 World Series of Poker

Set

Наличие на стартов чифт, който съвпада с една от картите на масата.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ