Side Pot

Отделен пот (ове) за който се състезават останалите в раздаването играчи когато един или повече играчи са влезли all-in.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ