Smooth Call

Когато плащате с ръка, с която трябва да рейзнете.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ