На живоСъбития
Master Classics of Poker

Split Pot

Пот разделен от двама или повече играчи поради факта, че те имат еднакви по сила ръце.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ