Stack

Количеството чипове с които разполагате.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ