Steal

Да откраднете пота с рейз, като очаквате всички други играчи да се откажат. Ако те хвърлят картите си, значи пота е откраднат.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ