Straddle

Това е залог на сляпо, който обикновено е два пъти по-голям от Големия блайнд (и играчът може да рейзне, когато дойде неговия ред).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ