Straight

Пет поредни карти от каквато и да е боя.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ