Three of a Kind

Три карти с еднаква стойност (trips – тройка).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ