WSOP 2018
2018 World Series of Poker

Tilt, On

Поведение в следствие на загуби, обикновено негативно.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ