На живоСъбития
Master Classics of Poker

Tilt, On

Поведение в следствие на загуби, обикновено негативно.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ