Tilt, On

Поведение в следствие на загуби, обикновено негативно.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ