Top Pair

При флоп игри - когато играч прави чифт с една от своите карти и най-високата карта на масата.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ