WSOP 2018
2018 World Series of Poker

Top Two Pair

Когато двете ви карти съвпадат с най-високите карти на масата.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ