Top Two Pair

Когато двете ви карти съвпадат с най-високите карти на масата.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ