Trapper

Играч, който залага слабо на силна ръка за да предизвика събиране на по-голям пот.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ