Two Pair

Ръка състояща се от два различни чифта.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ