Under the Gun

Първия по ред играч, намиращ се в най-ранна позиция.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ