Visible Cards

Това са картите, които се раздават с лицето нагоре на всеки играч. Използват се за завършване на комбинация от пет карти.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ