Weak

Играч, който хвърля твърде много ръце.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ