На живоСъбития
Master Classics of Poker

Wheel

A-2-3-4-5. Най-добрата ниска ръка. Още наричана „Колело"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ