Правила и условия

 1. Общи

  PokerNews.com, както и местните интернет страници, към които има връзки (колективно наречени "Сайта") е уебсайт и онлайн услуга притежание на iBus Media Limited и се управлява от групата компании собственост на ibus Media. (Заедно като "PokerNews", "Ние", "наш" или "нас"). Тези Общи Правила и условия ("Споразумение") задават правилата, по които можете да използвате и достъпвате Сайта и всички услуги предоставени на неговите страници. Като достъпвате или използвате Сайта или която и да било услуга предоставена чрез Сайта ( "Услуга"), вие потвърждавате и гарантирате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да се съобразявате с условията на това Споразумение, което ги прави обвързващо споразумение между нас и вас, независимо дали сте или не сте регистрирани е сайта. Това Споразумение важи за всеки посетител, потребител и други, които достъпят услугата ("Потребител(и)").

 2. Защита на данни

  Защитата на личните ви данни е изключително важна за нас. Затова, ние предприемаме съответни действия за защита на личната информация на Потребителите колективно, съхранявана или използвана от нас. Преди да се съгласите със Споразумението, моля, прочетете нашата Политика за конфиденциалност, за да разберете как личната ви информация се обработва при достъпване или използване на нашите интернет услуги, която Политика за конфиденциалност е включена като свързан документ е това Споразумение.

 3. Съдържание генерирано от потребители

  Нашата услуга предоставя форум за генериране на съдържание от потребители. Като потребител, вие разбирате, че за всички опции, впечатления, известия, съвети, текстове, видео, снимки (включително снимки с линкове или свързани по друг начин чрез URL) и друго съдържание от какъвто и да било тип "Съдържание") предоставено от Потребители, които се намират и могат да бъдат открити на Сайта, отговорност носи лицето(а) или институциите, изпратили Съдържанието до Сайта. Вие приемате, че PokerNews.com не може да проверява Съдържанието и съответно PokerNews не носи каквато и да било отговорност за цялото или каквато и да е част от Съдържанието, която вие или друг Потребител или трета страна публикува или изпраща на Сайта. Като условие за изпращането на Съдържание до Сайта вие гарантирате и потвърждавате, че притежавате всички права за изпращаното Съдържание или че сте придобили необходимите права от собственика, за да изпращате или възпроизвеждате Съдържание на Сайта. Вие предоставяте на PokerNews всички световни, преотдаваеми и прехвърлими лицензи и права да копира, разпространява, показва публично, изпълнява публично, публикува, редактира, създава репродукции върху или използва по друг начин Съдържанието, без каквито и да било претенции или жалби за възстановяване от ваша страна или от трета страна и тези права следва да останат в сила дори след като прекратите използването на Сайта и която и да било Услуга. Вие приемате също, че PokerNews притежава неограничено право (но в никакъв случай обвързаност) да отхвърли или изключи от профила на Потребител цялото или част от предоставено от него/нея Съдържание, в случай че PokerNews намери това за целесъобразно. Вие приемате, че PokerNews може да изтрие вашия PokerNews профил, ако не сте изпращали ново Съдържание към PokerNews в продължение на период от шест месеца.

  Вие разбирате и съгласявате, че всякакви загуби или щети, които възникнат вследствие на използване на каквото и да било изпратено, качено, изтеглено, стриймвано, публикувано, показано или направено публично достояние по друг начин от вас Съдържание, чрез вашата употреба на Сайта, е изцяло ваша отговорност. PokerNews не носи отговорност за каквото и да било публично показване или злоупотреба с вашето Съдържание. Вие разбирате и се съгласявате, че може да станете обект на Съдържание, което е недостоверно, обидно, неприлично или нежелано и се съгласявате, че PokerNews не може да бъде подвеждана под отговорност за каквито и да било нанесени ви вреди вследствие на такова Съдържание.

  Вие сте изцяло отговорни за вашите взаимоотношения с други PokerNews Потребители. PokerNews си запазва правото, но няма задължение, да наблюдава диспутите между вас и други Потребители.

 4. Поведение на участник

  Вие сте изцяло отговорни за цялото Съдържание, което изпращате до PokerNews, както и последствията от него. Вие се съгласявате да не използвате Услугата за:

  • Изпращане на каквото и да било Съдържание към PokerNews, чието възпроизвеждане би означавало нарушаване на авторски права или други права върху интелектуална собственост на трета страна.
  • Използване на каквато и да било онлайн услуга, предлагана от PokerNews, за порнографски, неморални, непочтени или нелегални цели. Използването на Услугата, предлагана от PokerNews за публикуване или друго разпространение на материал с порнографско, наказуемо, клеветническо или друго непочтено или нелегално съдържание е забранено. Забранено е и разпространението на материал от анти-конституционални, екстремистки и/или забранени групи. Пренебрегването на това Споразумение от вас или трета страна, която използва Услугата с ваше позволение може да доведе до незабавно прекратяване на достъпа ви до използване или достъп до Услугата. PokerNews си запазва правото да предявява претенции за компенсации на база обезщетение във връзка с нарушаване на Споразумението.
  • Рекламиране и изпращане на писма до множество потребители.
  • Изпращане на Съдържание до PokerNews, което съдържа софтуер, приложения, програми или "вируси", нарушаващи или ограничаващи функционалността на хардуера и софтуера на PokerNews този на други участници.
  • Предоставяне на невярна или неясна информация или регистрация под фалшива идентичност.
  • Клеветене или дразнене на други потребители по какъвто и да било начин.
  • Опит за осъществяване на непозволен достъп до каквато и да било PokerNews.com Услуга, данни, мрежа или система.
  • Увреждане на мрежата на PokerNews, включваща Сайта.
  • Извършване на дейности, които нарушават поверителността или правата върху собственост на други.
  • Качване, публикуване, изпращане по имейл, изпращане или предоставяне по какъвто и да било друг начин на Съдържание, което е незаконно, увреждащо, заплашително, обидно, притеснително, измъчващо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, нападателно към чужда собственост, омразно или расистко или нежелано по друг начин.
  • Нараняване на малолетни по какъвто и да е начин.

  PokerNews си запазва правото (i) временно или завинаги да отстранява Потребители, които нарушават закона, това Споразумение или по всяка друга причина, която PokerNews намира като сериозно нарушение на Услугата и (ii) да премахва Съдържание от Сайта.

 5. Права върху собственост

  Цялото съдържание, публикувано от PokerNews на Сайта (освен изпращаното от потребители), включително, без ограничение, изображения, фотографии, графики, анимации, видео, аудио и текст ([B]"Съдържание на сайта"[/B]) са собственост на PokerNews и/или неговите лицензодатели и е защитено с авторско право и друга интелектуална собственост или други права върху собственост. Тук вие се съгласявате, че като използвате Сайта и която и да било Услуга, не придобивате права върху Съдържание на сайта или която и да било част. Копиране и/или изменяне на цялото или част от Съдържанието на сайта, особено за търговска или рекламна употреба, изисква предварителното писмено разрешение на PokerNews. Правенето на копия или изменянето (чрез записи или отпечатване) на мнения, прегледи или други изявления за лична и не търговска употреба е разрешение, стига легенди или други указания да не бъдат фалшифицирани или изтривани. Всяко друго копиране, изменяне, разпространение или публикуване на Съдържанието на сайта, без предварително писмено разрешение от PokerNews е забранено.

 6. Собственост върху търговски марки

  "PokerNews" марките и лого изображенията са търговски марки на iBus Media Ltd. Използването или показването на тези търговски марки, без изричното писмено разрешение на PokerNews, е забранено. Нищо на Сайта не следва да се приема за предоставящо косвено, чрез отхвърляне на иск или друго, каквото и да било право или лиценз за използване на която и да било “PokerNews” марка, без предварителното изрично писмено разрешение на PokerNews.

 7. Допустимост до използване на нашата Услуга

  Не може да използвате Услугата, ако (а) не сте на възраст, позволяваща ви да сключвате обвързващ договор с PokerNews или (б) сте лице със забрана за използване на Услугата според законите на страната, в която живеете или от която използвате Услугата. Обект на съответните закони, PokerNews може, по собствено усмотрение, да откаже предлагане на Услугата на което и да било лице или дружество и да променя критериите му за допустимост по всяко време.

 8. Хипервръзки към други уеб сайтове

  Сайтът може да съдържа хипервръзки и референции към други уеб сайтове. PokerNews може, от време на време, по свое усмотрение, да премахва или добавя хипервръзки към други уеб сайтове. Тези хипервръзки се предоставят за ваше улеснение и достъп до всякакви такива уеб сайтове е на ваша отговорност. Насърчаваме ви да се запознавате с правилата и условията, конфиденциалната политика и други политики на такива уеб сайтове преди да ги използвате. Ние не преглеждаме, одобряваме, наблюдаваме, подкрепяме, гарантираме или правим каквито и да било представяния по отношение на такива уеб сайтове. PokerNews в никакъв случай не носи отговорност за информацията намираща се на такива уеб сайтове, техните практики или за начина, по който ги използвате или неспособността ви да използвате такива уеб сайтове. Вие изрично ни освобождавате от каквато и да било отговорност, произтичаща от използването на уеб сайтове на трети страни.

 9. Ограничаване на отговорността

  PokerNews полага значителни усилия да гарантира, че информацията, предоставена на Сайта, е точна по всяко време. Въпреки това, PokerNews не може да гарантира, че такава информация ще бъде лишена от грешки и ние не може да ни бъде търсена отговорност за предоставяните от нас услуги като агенти на трети страни или за какъвто и да било аспект на връзката между вас и тези трети страни. PokerNews не поема отговорност за каквито и да било грешки и пропуски и си запазва правото да променя информация, спецификации и описания на всяка изброена Услуга. Без да противоречи на предишното, се приема и разбира, че Сайтът и Услугата се предоставят на база "Каквото са" и "с всички несъвършенства" и без гаранция или каквито и да било условия, изрични или косвени. В допълнение PokerNews не прави никакви предположения за годността на които и да било услуга или продукт, предоставяни от Сайта, за определена цел. PokerNews не гарантира, че Услугата ще отговори на вашите очаквания или че данните или съдържанието, получени чрез Сайта и които и да било Услуги, ще бъдат точни, надеждни или актуални или че Услугата ще се представят на непрекъсната, защитена или лишена от грешки база. Въпреки че ще се стремим да коригираме грешки и пропуски възможно най-бързо след като бъдем уведомявани за тях, вие се съгласявате, че използването на Услугата е по ваше усмотрение и на ваш риск.

  ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ POKERNEWS НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕЖДАНА ПОД ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА БИЛО ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ ОТ ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ, ДОБРА ВОЛЯ, УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ (ДОРИ АКО POKERNEWS Е БИЛА ОСВЕДОМЕНА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ), В РЕЗУЛТАТ НА: 1) ИЗПОЛЗВАНЕ ЛИ НЕСПОСОБНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ КОЯТО И ДА БИЛО УСЛУГА; 2) РАЗХОДИТЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ В РЕЗУЛТАТ НА КАКВИТО И ДА БИЛО СТОКИ, АРТИКУЛИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПРИДОБИТИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ИЗВЪРШЕНИ ТРАНЗАКЦИИ ЧРЕЗ ИЛИ ОТ УСЛУГАТА; 3) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ИЗПРАЩАНИЯ ИЛИ ДАННИ; 4) ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТЪЛКУВАНИЕ НА КОЯТО И ДА БИЛО ТРЕТА СТРАНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА; ИЛИ 5) КАКЪВТО И ДА БИЛО ДРУГ СЛУЧАЙ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА. Този раздел Ограничаване на отговорността важи само в рамките на приложимите закони.

 10. Нарушения

  Моля, докладвайте за каквито и да било нарушения на това Споразумение чрез нашата Форма за контакт.

 11. Изменения на Услугата и това Споразумение

  PokerNews си запазва правото по всяко време и от време на време да променя или прекратява, временно или завинаги, Услугата (или всяка част от нея) с или без предизвестие до вас. Вие се съгласявате, че PokerNews не може да бъде подвеждана под отговорност пред вас или която и да било трета страна за каквато и да било промяна, преустановяване или прекратяване на Услугата. В допълнение, PokerNews може да променя условията по това Споразумение по всяко време. Ако правим промени по това Споразумение, ще публикуваме изменена версия на това Споразумение на Сайта. Насърчаваме ви често да посещавате Сайта, за да проверявате за направени по това Споразумение промени. За да ви улесним в проверяване за изменения ще публикуваме датата на последна промяна на Споразумението най-отгоре на страницата. Като продължавате да използвате Услугата след всяко такава промяна, вие се съгласявате с новите условия по това Споразумение. Ако не сте съгласни с което и да било от тези условия, не използвайте или достъпвайте (или продължавате да използвате) Услугата.

 12. Общи правила

  Това споразумение, заедно с Конфиденциална политика и всички други правни уведомления публикувани от PokerNews на Сайта съставляват цялостното споразумение между вас и PokerNews засягащо използването на Сайта и Услугата. Ако която и да било клауза на това Споразумение се определи за невалидна от съд или компетентна юрисдикция, невалидността на такава клауза не влияе на валидността на останалите клаузи на това Споразумение, които остават в сила. Никаква отмяна на което и да било условие по това Споразумение следва да се се счита за последваща или продължителна отмяна на това условие или което и да било друго условие и неспособността на PokerNews да отстоява каквито и да било права или клаузи по това Споразумение не следва да се считат за отмяна на на това условие или клауза. Това Споразумение е под регулацията на законите на Остров Ман, без отчитане на противоречията с принципите на законите, и всеки диспут, възникнал от това Споразумение следва да се разглежда изключително и само от съд на Остров Ман. Независимо от предишното, нищо в тази клауза не ограничава правото на PokerNews да предприема действия срещу вас във всеки друг съд или компетентна юрисдикция, нито пък предприемането на такива действия в която и да е или повече юрисдикции изключва предприемането на такива действие в която и да било друга юрисдикция или не, в рамките на допустимото от закона на тази юрисдикция. Вие нямате право да прехвърляте или предавате права или задължения по това Споразумения към която и да било трета страна, без предварителното писмено одобрение на PokerNews. PokerNews може да възлага или прехвърля това Споразумение изцяло или отчасти по свое усмотрение. Английската версия на това Споразумение е преобладаващата версия в случай на каквото и да било несъответствие между която и да било преведена версия на това Споразумение.

(c) 2003-2017 PokerNews Всички права запазени. Мненията публикувани на PokerNews са на техните автори и по никакъв начин не отразяват мненията и вижданията на PokerNews и/или тези на Ibus Media и притежаваните от нея компании.

Последно актуализирано на: 3 октомври, 2017