Main Event
Дни
1a1b2

Нов Чип Лидер

Georgi
Васил Панев Чиплидерува
Деннис Скааруп беше чип лидер през по-големята част от деня, но вече нов играч е на неговото място.

Флопа беше {J-Clubs} {J-Spades}{3-Hearts}, когато Васил Панев заложи и Иван Прокопиев влезе all in. Прокопиев държеше чифт осмици {8-Spades} {8-Diamonds}, но това не беше достатъчно добро срещу Панев с {A-Hearts} {J-Hearts}. Пота беше над 25,000.

Търна бе {10-Spades}, а ривъра {K-Clubs}. Ръката на Панев издържа и той стана нашият чип лидер с над 81,000 чипа.

Тагове: Иван ПрокопиевВасил Панев