Main Event
Дни
1a1b2

Samuel Monigadon се Удвоява от Йордан Митренцов

RedRat
Samuel Monigadon
Samuel Monigadon от Team PokerNews влезе all-in преди флопа с {A-Hearts} {10-Spades} от ГБ и Йордан Митренцов плати от бутона с {K-Spades} {2-Diamonds} .

Борда нареди {7-Spades} {5-Hearts} {6-Clubs} {5-Clubs} {A-Spades} и Samuel се удвои до около 15,000 и остава в надпреварата.