Main Event
Дни
1a1b2

Сергей Полишчук Отпадна

RedRat
Броени минути преди края на Ден 1Б.

Сергей бутна последните си чипове с {A-?} {9-?} и беше платен от играч с {2-?} {2-?}

На борда се наредиха {K-?} {8-?} {6-?} {5-?} {3-?} и Сергей се отправи към изхода видимо разочарован.