Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Event Info

Вход €750
Награден фонд €100,000
Players 91
Оставащи играчи 1

Ниво

Ниво 19
Блайндове 8,000 / 16,000
Анте 1,000
Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Ден 3 Приключил

Сергей Серафимов спечели Главния турнир на BPNC '09

Menigold
Сергей Серафимов победител в Главния турнир на BPNC '09
Сергей Серафимов победител в Главния турнир на BPNC '09
Дойде и този момент.
Главното събитие на BPNC приключи преди малко и победител
е Сергей Серафимов от Варна.

Финалната ръка завари Сергей с {2-Spades} {2-Hearts} и Оги с {5-Diamonds} {6-Diamonds}.

Рейз войната приклчюи с all-in и флоп {J-Diamonds} {2-Diamonds} {8-Clubs} осигури на Оги шансове за флъш и удвояване.

Търн {Q-Spades} не помогна, а ривър {9-Clubs} донесе победата на Сергей, който спечели €29,800 за своето първо място.

Тагове: Сергей Серафимов

Ааа не може да ти се отвори така накрая бе

Menigold
Префлоп доплащане от Оги на МБ и флоп {Q-Spades} {4-Clubs} {6-Spades}
Рейз 32к от Сергей - платени веднага
Търн {Q-Clubs} и рейз от 56000 - палтени отново веднага.
Ривър {10-Spades} и двоен пас.

Оги: {K-Hearts} {6-Hearts}
Сергей: {10-Hearts} {4-Diamonds}

"Ааа не може да ти се отвори така накрая бе" - засмя се Оги след тази ръка.

Мартин Николов отпадна на 3-то място (€12,800)

RedRat
Мартин Николов
Мартин Николов
Мартин рейзна преди флопа д0 70 000, а Сергей го принуди да влезе all-in и Марто реши да плати с {A-Spades} {2-Hearts} . Сергей обърна {A-Clubs} {Q-Diamonds} .

На борда се наредиха {7-Spades} {Q-Spades} {K-Diamonds} {5-Clubs} {J-Spades} и Мартин отапдна на 3то място, за което прибра сумата от 12,800 евро.

Тагове: Мартин НиколовСергей Серафимов

Спокойно малко, бре

Menigold
Сергей рейзна до 35000 и Оги плати префлоп.

Флоп {2-Clubs} {K-Hearts} {3-Clubs} предизвика бърз рейз от страна на Сергей до 70000 и преди чиповете да отидат напред Оги се отказа.
"Спокойно малко, бре" подметна той към Сергей

Нещо по-сериозно

Menigold
Мартин Николов отвори от бутона с 34000, Сергей плати от МБ и Оги плати от големия.

Флоп {3-Spades} {6-Spades} {Q-Clubs} предизвика доста страсти, след първоначален пас от страна на Сергей и Оги, след което Мартин вдигна до 70,000. Сергей поиска да преброят чиповете на Мартин и като чу 252000 влезе all-in покривайки Мартин неколкократно.

Мартин помисли около минута и се отказа.
"Не ме гледай така, имам десетка" каза с насмешка Мартин.

Събитие #5

Georgi
Гранд Хотел & Казино Интернационал
Гранд Хотел & Казино Интернационал
В Събитие #5 остават 7 играчи, като първите 4 от тях ще влезнат в парите. Общо регистрирани в турнира бяха регистрирани 34 играчи, с което се образува награден фонд от 8,500 евро. Ето и разпределението на наградите между първите четири играчи:

1 място - €3,825
2 място - €2,340
3 място - €1,485
4 място - €850

Тагове: събитие 5

Fold или call

Menigold
Префлоп рейз до 36000 от Оги беше платен от Сергей.

Флоп {A-Hearts} {K-Spades} {J-Hearts} и двоен пас. Търн {Q-Clubs} отново пас и от двамата играчи. Ривър {J-Clubs} предизвика рейз от 30000 на Оги и Сергей се отказа, обявявайки fold, което първоначално Оги разбра като call.

Виктор Илиев елиминиран 4-ти (€9,800)

Georgi
Виктор Илиев
Виктор Илиев
Виктор Илиев рейзна до 32,000 чипа, а Сергей Серафимов го вкара all-in от ГБ. Виктор плати с оставащите си малко под 140,000 чипа. Двамата играчи обърнаха картите си:

Виктор {j-Diamonds}{k-Diamonds}
Сергей {2-Diamonds}{2-Spades}

На борда се наредиха {3-Spades}{5-Clubs}{9-Spades}{3-Hearts}{4-Spades} и Виктор приключи турнира на 4-то място.

Тагове: Виктор ИлиевСергей Серафимов