Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Event Info

Вход €750
Награден фонд €100,000
Players 91
Оставащи играчи 1

Ниво

Ниво 19
Блайндове 8,000 / 16,000
Анте 1,000

Полека

Menigold
Играта е бавно и с малки потове тук там.
В последната ръка Сергей си доплати от малкия блайнд и Виктор пасува от големия.

Флоп {J-Diamonds} {4-Spades} {8-Diamonds} и малък залог от Сергей до 12000
Виктор не пожела да се замесва със своите {7-?} {2-?} и ръката приключи там.

Не пипай

Menigold
Оги рейзна 35000 префлоп от UTG и Сергей плати от МБ.
Флоп {5-Clubs} {7-Hearts} {5-Spades} и нов залог от Оги, този път от 45000.

Сергей разочаровано хвърли {A-Diamonds} {10-Diamonds}, а Оги показа един поп и прибра чиповете.

Пот за Сергей

Georgi
Оги Иванов рейзна до 36,000 от бутона и Сергей плати от големия блайнд. На флопа се отвориха {a-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts} и Сергей заложи 35,000, след което Оги се отказа. Сергей показа {a-Hearts}{q-Clubs}, а Оги сподели, че е имал {K-?} {Q-?}

Тагове: Сергей СерафимовОги Иванов

Приятелски...

Menigold
В блайнд закачка между Оги и Мартин преобладаваше пасуването.

Оги си доплати префлоп и Мартин пасува от ГБ.

Флоп {2-Diamonds} {7-Clubs} {10-Clubs} и двоен пас.
Търн {K-Clubs} подтикна Мартин да заложи 14000 и Оги помисли, след което каза "Ти нямаш спатия" и плати.

Ривър {A-Hearts} и отново двоен пас.

"Уууу тежка победа" каза Мартин като обърна {J-Spades} {8-Clubs}, което го остави едни гърди напред от Оги с {J-?} {5-?}.

Сергей в серия

RedRat
Два пъти поред Сергей рейзва стабилно преди флопа, но никой не му плати, в първата ръка той показа {A-Clubs} {Q-Clubs} , а във втората {A-Hearts} {K-Hearts}

Raise it up

RedRat
От UTG Мартин рейзна до 32 000, Сергей плати от бутона, Виктор цъщо доплати от малкия блайнд, Оги обаче имаше друго виждане в тази ръка и ри-рейзна до 92 000, принуждавайки всички да се откажат.

К-2 важат

Menigold
Сергей си доплати от малкия блайнд и Виктор пасува от големия.

Флоп {3-Diamonds} {K-Clubs} {3-Spades} и рейз до 12000 от Сергей.
Виктор плати и на търна падна {Q-Clubs}. Двоен пас и ривър {2-Clubs}. Отново двоен пас и ръка за Витор, който показа {K-?} {2-?}, срещу Сергей със {7-Diamonds} {10-Spades}.

Пот за Николов

Georgi
Оги Иванов доплати от МБ и с Мартин Николов на ГБ видяха флоп {9-Hearts}{7-Hearts}{5-Clubs}, където двамата бяха пас. Търнът бе {7-Spades}. Оги заложи 10,000 и Мартин плати. На ривъра се обърна {9-Clubs} и двамата играчи този път пак бяха пас.

Оги {5-Diamonds}{j-Hearts}
Мартин {8-Diamonds}{k-Clubs}

Мартин Николов спечели пота с по-висок кикър.

Тагове: Оги ИвановМартин Николов

Ниво:
18
Блайндове:
6,000/12,000
Анте:
1,000

Ааа, не

Menigold
Виктор Илиев рейзна префлоп до 32000 от UTG и Сергей плати от ГБ.

Флоп {2-Hearts} {5-Diamonds} {10-Hearts} и залог от 60000 от Сергей.
Виктор обяви моментално рейз до 180000 и Сергей се отказа хвърляйки {3-Clubs} {3-Spades} на масата. Виктор показа {A-Hearts} {A-Spades} и събра голям пот.

Тагове: Виктор ИлиевСергей Серафимов