Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Event Info

Вход €750
Награден фонд €100,000
Players 91
Оставащи играчи 1

Ниво

Ниво 19
Блайндове 8,000 / 16,000
Анте 1,000

Я почакай...

Menigold
Сергей Серафимов не поддава
Сергей Серафимов не поддава
Сергей рейзна до 8000 от UTG и само Nicola Nicotra доплати от ГБ.

Флоп {6-Diamonds} {8-Clubs} {2-Diamonds} и двоен пас.
На търн {4-Diamonds} Nicola пасува, след което Сергей заложи 15000.
Nicola плати и на ривъра се показа {2-Clubs}.

Този път Nicola поведе шествието, като отвори с рейз от 34000.

Сергей помисли, отброи купчинка чипове и рирейзна то 84000.
Nicola явно не бе подготвен за такава атака и след малко се отказа като обърна {8-Hearts}.

Тагове: Сергей СерафимовNicola Nicotra

Raise-All-in-Fold

RedRat
Данаил рейзна до 24,000 преди флопа от бутона, а италианецът Nicotra Nicola влезна allin с 103,000 чипа. Данаил се замисли около минута и реши да се откаже.

Тагове: Данаил Желев

А сега де?

Menigold
Нямаше желаещи за лимпване в последната ръка и се оформи битка между блайндовете. Оги рейзна до 18000 от МБ и Мартин Николов плати от големия.

Флоп {10-Diamonds} {7-Clubs} {9-Diamonds} донесе направо all-in. Оги бавно отбори чиповете си докато градеше кула пред себе си и накрая бутна всичко през линията и стана от масата като сложи цигара в уста явно с готовност да запали, ако бъде платен и победен.

Възцари се тишина и Мартин започна да премисля своя ход. Дилърът преброи 97500, които в крайна сметка явно се видяха много на Мартин и той се отказа.
Ниво:
16
Блайндове:
4,000/8,000
Анте:
1,000

Сергей спечели ръка срещу Richard Lapwood

RedRat
Сергей Серафимов
Сергей Серафимов
Преди флопа Richard рейзна от UTG до 17,000, от бутона доплати Сергей, а след него и Виктор от големия блайнд.

На флопа се обърнаха {4-Hearts} {Q-Clubs} {2-Spades} . Richard изстреля 35,000, Сергей плати, а Виктор се отказа. На търна дойде {A-Diamonds} и двамата пасуваха, след което същото се случи и на ривъра при {2-Hearts} .

Сергей обърна {K-Spades} {Q-Hearts} , а Richard показа {5-Spades} {5-Clubs} .

Тагове: Сергей Серафимов

Малко тук, малко там

Menigold
Всички се отказаха в последната ръка и от бутона Атанас Ардашев влезе all-in с последните си 98500. Двата блайнда не проявиха интерес и Атанас прибра 12500 от блайндове и антета.

Ела при татко Richard

Menigold
Richard Lapwood
Richard Lapwood
Най-възрастният играч на масата е Richard Lapwood от Шотландия.

Възрастта не е тема на този коментар така или инак.
Преди малко Richard отново упражни натиск и след рирейз на Ардашев от крайна позиция до 18000 доплати, след което същото направи Мартин Николов.

Флоп {3-Clubs} {Q-Hearts} {9-Diamonds} и Атанас пасува.
Richard изстреля 35000 и Мартин потъна в мисли.
След малко той се привдигна напред в стола си, отброи 7 чипа по 5000 и започна да си играе с тях. Играта завърши с отказ и Richard от отбора на Betfair Poker прибра приличен пот без съпротива.

Тагове: Richard Lapwood

Иван Куртлаков отпадна на 9 място (€2,900)

RedRat
Малко след отпадането
Малко след отпадането
След като преди броени минути загуби почти всичките си чипове Иван нямаше много избор и трябваше да влезе all in от малкия блайнд с {9-Hearts} {6-Diamonds}. Преди него Огнян Иванов рейзна до 17,500 с {Q-Hearts} {Q-Spades}.

На борда се наредиха {8-Diamonds} {8-Hearts} {K-Spades} {K-Diamonds} {7-Spades} и Иван напусна турнира с € 2,900 печалба.

Тагове: Иван КуртлаковОгнян Иванов

Иван Куртлаков почти отпадна

Georgi
На флоп {q-Clubs}{5-Hearts}{4-Hearts}, Иван Куртлаков пасува и Виктор Илиев заложи 25,000 чипа. Куртлаков обяви all-in и Илиев му плати. Двамата играчи обърнаха картите си:

Иван {K-Spades}{q-Hearts}
Виктор {a-Diamonds}{a-Spades}

Иван се нуждаеше от подобряване на ръката си, за да спечели, но до това не се стигна, след търн и ривър {5-Spades}{9-Clubs}

Тагове: Иван КуртлаковВиктор Илиев

Финалната маса

Menigold
Финална маса
Финална маса
Играта е спокойна в момента, след няколкото атаки в началото играчите изглежда се изучават и преценяват ходовете си.

Тагове: Финална маса