Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни
1A1B23

Виктор Попов от LuckyAce Poker отпадна

Menigold
Виктор Попов
Аll-in разбира се и този път от лошата страна остана Воктор Попов oт отбора на LuckyAce Poker, който с {3-Spades} {4-Spades} не издържа срещу Мартин Николов който с {6-Hearts} {9-Spades} завърза два чифта на борд
{5-Spades} {4-Hearts} {6-Clubs} {9-Hearts} {10-Clubs} и събра 18700 от опонента си.