Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни
1A1B23

Играта е спряна - ще продължим утре на обед

Menigold
Очаквайте старта на играта в Ден 2 утре.

20-те останали играчи от днес ще се присъединият с 18-те от вчера и утре заедно ще подновят играта в Ден 2.