Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Давай ги тия 35000

Menigold
Виктор рейзна от бутона до 35000 и Сергей плати от UTG.

Флоп {A-Diamonds} {7-Clubs} {8-Spades} и моментален залог от 55000 от Сергей.

Виктор се отказа обръщайки {9-Hearts} {9-Spades} и Сергей показа едно асо с думите "Не те лъжа".

Тагове: Сергей СерафимовВиктор Илиев