Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Пот за Мартин Николов

Menigold
Сергей Серафимов заложи 35000 от UTG и всички до Мартин Николов се отказаха. Той помисли и доплати.

Флоп {Q-Diamonds} {10-Diamonds} {3-Clubs} и двоен пас.

На търн {7-Spades} Мартин заложи 60000 и след бърз поглед към стака му и известен размисъл Сергей се отказа.