Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Атанас Ардашев Отпадна на 5-то място (€7,900)

RedRat
Атанас Ардашев
Атанас влезе allin от бутона с 123 000 и беше посрещнат от Оги на големия блайнд, който плати веднага и обърна {A-Spades} {A-Diamonds} . Атанас показа {6-Hearts} {8-Hearts} .

На борда се наредиха {J-Clubs} {2-Diamonds} {5-Clubs} {7-Hearts} {Q-Spades} и Атанас отпадна от турнира на 5то място, за което прибра 7900 евро

Тагове: Атанас Ардашев