Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Push Push

RedRat
Преди флопа Сергей рейзна от бутона до 45,000 и Виктор му плати от малкия блайнд.

Флопа беше {K-Spades} {J-Spades} {3-Clubs} , Виктор първи заложи 55,000, при което последва моментален all in от страна на Сергей. Виктор се отказа, а Сергей му показа {K-Hearts} {Q-Diamonds} . Леко разочарован Виктор сподели, че е хвърлил {A-?} {J-?}